Szczegółowe zasady naboru do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 znajdują się na stronie Urzędu Miasta Sieradza 

http://www.umsieradz.pl/pl/page/przedszkola-0

·         Uchwała Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie kryteriów i dokumentów

·         Zarządzenie Prezydenta

·         Zasady naboru do przedszkoli

·         Druk Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

·         Druk Wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

OGŁOSZENIE!

 

W DNIACH 29. 03. 2017 R. – 07.04. 2017R. ODBYWA SIĘ PRZYJMOWANIE DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU PRZEZ DZIECKO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W DOTYCHCZASOWEJ PLACÓWCE, CZYLI PRZEDSZKOLU NR 4 „SŁONECZNE PRZEDSZKOLE” W SIERADZU. DEKLARACJE SĄ DO POBRANIA W GRUPACH.

 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

· W dniach 11.IV.2017 r. – 21.IV.2017r. – Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu i ich rejestracja.

· Do 21.IV.2017 r. – Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.

· 26.IV.2017 r. (godz.12.00) – Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru”.

· W dniach 27.IV.2017r. – 08.V.2017 r. – Potwierdzenie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca  w placówce.

· 11.V. 2017 r. (godz. 12.00) – Ogłoszenie list przyjętych dzieci.

· W dniach 01.VI.2017r. – 14.VI.2017r. – Podpisywanie umów.

 

Informacja o rekrutacji dzieci na rok szkolny 2017/2018

O terminach, zasadach i  kryteriach  rekrutacji Rodzice zostaną poinformowani w terminie późniejszym, na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza oraz na stronie przedszkola http://przedszkolenr4.pl

 

INFORMACJA  DLA  RODZICÓW

W SPRAWIE REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Prezydent Sieradza, Paweł Osiewała, wydał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/17. Dokument określa termin naboru do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Urząd Miasta w Sieradzu.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola i do klas pierwszych szkół podstawowych rozpoczyna się 10 marca i potrwa do 31 marca 2016 r. (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do placówki pierwszego wyboru). Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną potrwa od 1 do 5 kwietnia tego roku. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych (oraz niezakwalifikowanych) w postepowaniu rekruatacyjnym nastąpi 22 kwietnia o godz. 12.00. W dniach od 27 do 30 kwietnia 2016 r. rodzicie/opiekunowie będą musieli złożyć pisemne oświadczenie dotyczące potwierdzenia woli realizacji nauki w wybranym przedszkolu/szkole podstawowej. 
Lista kandydatów ostateczne przyjętych (oraz nieprzyjętych) w postępowaniu rekrutacyjnym upubliczniona będzie 4 maja 2016 r. o godz. 12.00.

Zarówno w przypadku przedszkoli oraz pierwszych klas szkół podstawowych, postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w sierpniu.

Zarządzenie nr 14/2016 Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a atakże składania dokumentów na rok szkolny 2016/17 do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miasto Sieradz.

 
 
ZASADY NABORU
 

TERMINARZ

15 II 2016 r. – 29 II 2016 r. – Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce

03 III 2016 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

10 III 2016 r. – 31 III 2016 r. – Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja

01 IV 2016 r. – 05 IV 2016 r. – Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów

22 IV 2016 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru”

27 IV 2016 r. – 30 IV 2016 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce

04 V 2016 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci

01 VI 2016 r. – 19 VI 2016 r. – Podpisywanie umów

03 VIII 2016 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

16 VIII 2016 r. – 19 VIII 2016 r. – Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja

23 VIII 2016 r. – 24 VIII 2016 r. – Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów

25 VIII 2016 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru”

29 VIII 2016 r. – 30 VIII 2016 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce

31 VIII 2016 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci

31 VIII 2016 r. – Podpisywanie umów