Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 proszę o wkładanie wniosków do skrzynki na korespondencję umieszczoną przy domofonach wraz z obowiązującą dokumentacją (w kopercie lub w „koszulce”). Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, w razie pytań proszę o kontakt pod  nr tel. 43 677 72 42.

Wszelkie niezbędne informacje związane z zasadami rekrutacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.przedszkolenr4.pl w zakładce Rekrutacja wraz z linkiem do rejestracji https://sieradz.eu/rekrutacja-20212022

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 

Szanowni Rodzice! 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Sieradz 
na rok szkolny 2021/22

Adres stony internetowej, pod którym  umieszczone są informacje: 

https://sieradz.eu/rekrutacja-2021022
 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO SIERADZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KOMUNIKAT Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez gminę Miasto Sieradz.  

W związku z istniejącym stanem epidemii podaję możliwe formy potwierdzania woli rodziców/opiekunów prawnych przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych poprzez:

  • przesłanie drogą elektroniczną skanu lub fotografii potwierdzenia woli podpisanego  oryginalnie przez osoby uprawnione na adres placówki, w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia;
  • przekazanie oryginału potwierdzenia woli za pośrednictwem wrzutni umieszczonej przy wejściu do placówki, w której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia.

W sytuacji gdy rodzic/opiekun prawny nie ma możliwości wydrukowania formularza potwierdzenia woli istnieje możliwość jego pobrania i wypełnienia w siedzibie placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sieradza ustalone zostały terminy rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2021/22.

Przedszkola

Postępowanie rekrutacyjne

- 26.02.2021 r. - Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.
- 01.03.2021 r. - 12.03.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 20.03.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 23.03.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.03.2021 r. - 30.03.2021 r. - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
- 31.03.2021 r. (godz. 12.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
Postępowanie uzupełniające
- 16.08.2021 r. - 20.08.2021 r. - Składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
- do 23.08.2021 r. - Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów
- 25.08.2021 r. (godz. 12.00) - Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę - uzyskują informację o wynikach rekrutacji w „placówce pierwszego wyboru"
- 26.08.2021 r. - 27.08.2021 r. (do godz. 12.00) - Potwierdzanie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce
- 30.08.2021 r. (godz. 15.00) - Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych miasta Sieradza na rok 2020/21 - do pobrania w sekcji "Załączniki" na dole strony