REKRUTACJA

do Przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Wniosek należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców 

www.sieradz.przedszkola.vnabor.pl

lub

http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/sieradz

 

 

01.03.2019 - publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych
04.03.2019-22.03.2019 - składanie wniosków o przyjęcie do placówki przedszkolnej i ich rejestracja
do 29.03.2019 - kontrola i weryfikacja dokumentów
05.04.2019 (godz. 12.00) - publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę uzyskują informację o wynikach w "placówce pierwszego wyboru"
08.04.2019-12.04.2019 - potwierdzenie woli rodziców przyjęcie do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
15.04.2019 (godz.12.00) - ogłoszenie list dzieci przyjętych.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT REKRUTACJI ZANAJDUJE SIĘ NA STRONIE URZĘDU MIASTA

https://sieradz.eu/pliki/plik_6478641e83ffdc30dcf2011ca14f1039217658.pdf

https://sieradz.eu/pliki/plik_d324b8db2fb57e4070ce2043e2d553b0200900.pdf

http://www.umsieradz.finn.pl/res/serwisy/pliki/20331384?version=1.0