Jak na owe czasy była to placówka bardzo nowoczesna z bogatym zapleczem technicznym. Dwukondygnacyjny, murowany budynek wybudowany został przez Sieradzki Kombinat Budowlany, prace wykończeniowe wewnątrz placówki wykonali uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Sieradzu w ramach praktyk zawodowych. Niwelowanie terenu wokół placówki i montażem ogrodzenia zajęli się, w ramach resocjalizacji, pensjonariusze Sieradzkiego Zakładu Karnego. Przedszkole zlokalizowane w centrum miasta, a jednocześnie na obrzeżach nowo powstałego osiedla mieszkaniowego Polna – Północ, było enklawą ciszy i spokoju. Dawniej, spokojna ulica Piłsudskiego, dziś stała się jedną z głównych arterii miasta prowadząca do siedziby władz samorządowych miasta, powiatu i centrum handlowego. Od strony zachodniej przedszkole graniczy z budynkiem Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, od strony wschodniej z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu, od strony południowej znajduje się ogród przedszkolny graniczący z osiedlem mieszkaniowym.  

Według projektu organizacji, nowo powstałe przedszkole było placówką cztero – oddziałową, przeznaczoną dla 120 dzieci. Pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej nowo uruchomionego przedszkola odbyło się 4 listopada 1970 roku. Teresa Nosal pełniła funkcję kierowniczki placówki do lutego 1971 roku, kiedy to na to stanowisko powołano Stanisławę Mikołajczyk. Od września 1972 roku na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Sieradzu została powołana Janina Paszkiewicz. Pełniła tą funkcję nieprzerwanie do czerwca 1999 roku. Od 1999 roku do chwili obecnej,dyrektorem placówki jest mgr Katarzyna Fontowicz.