DYREKTOR
mgr Katarzyna Fontowicz
(nauczyciel dyplomowany)

 

 

 

 ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Beata Leszczyk
(nauczyciel dyplomowany)

 

 

 


 

mgr Iwona Sobańska
(nauczyciel dyplomowany)

 

 

 

 

mgr Elżbieta Urban
(nauczyciel dyplomowany)

 

 

 

 

mgr Jagoda Janiak 
(nauczyciel dyplomowany)

 

 

 

 

mgr Dorota Mańka
(nauczyciel dyplomowany)

 

 

 

 

Danuta Witczak
(nauczyciel dyplomowany)

 


 

 

 

mgr Marta Krogulecka
(nauczyciel dyplomowany)

 

 ​

 

 

mgr Paulina Włodarczyk
(nauczyciel mianowany)

 

 

 

                                           

      

 

 mgr Małgorzata Maciejewska-Janiak
(nauczyciel kontraktowy)