05.10.2019 grupa "Pszczółki" wybrała się na wycieczkę autokarową do parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu. Dzięki tej wycieczce dzieci miały okazję dowiedzieć się jak wygląda przyroda ożywiona i nieożywiona, a także poznać skutki zanieczyszczeń powietrza. Na koniec Pani Mirosława Gadaj zapoznała dzieci ze strukturą parku, występującymi tam gatunkami zwierząt, owadów, ich życiem i budową. 

Czytaj więcej: Ścieżka edukacyjna w parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu 

03.10.2019 dzieci z grupy "Pszczółki" wybrały się z wizytą do salonu kosmetycznego "Studio Para Ti" prowadzonego przez Panią Karolinę Malińską. Celem wizyty było poznanie zawodu kosmetyczki oraz pracy z nim związanej. Dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda profesjonalny zakład kosmetyczny, poznały jego wyposażenie i sprzęt, którym wykonuje się różnorodne zabiegi między innymi na twarz, dłonie oraz stopy. Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się, co to znaczy sterylizacja i dlaczego należy to robić. Wycieczka do salonu była ciekawą lekcją, sprawiła wszystkim wiele radości oraz dostarczyła im nowych dośwaidczeń. 
Dziękujemy Pani Karolinie Malińskiej właścicielce salonu za miłe przyjęcie, oprowadzenie po swoim salonie a także za małe upominki przygotowane dla dzieci. 
Wychowawca grupy Paulina Włodarczyk

Czytaj więcej: Z wizytą w salonie kosmetycznym

Dnia 03.10.2019 dzieci z grupy "Pszczółki" wykonały własnoręcznie szaszłyki owocowe. 
"Robimy owocowe szaszłyki" - tworzenie przez dzieci szaszłyków owocowych wg własnego pomysłu, nabijanie przez nie kawałków owoców na wykałaczki. Przeliczanie przez dzieci (szacowanie), na którym szaszłyku jest więcej cząsteczek owoców, przeliczanie elementów (owoców) wykorzystanych do zrobienia jednego szaszłyka, przeliczanie szaszłyków przygotowanych przez grupę. Cele ogólne:
- promowanie zdrowego stylu życia, uświadamianie dzieciom znaczenia spożywania owoców dla zdrowia,
- zachęcanie dzieci do spożywania owoców oraz ich przetworów,
- uświadamianie dzieciom wartości odżywczych owoców dla prawidłowego rozwoju,
- wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się,
- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,
- dostarczenie dzieciom radości ze wspólnej zabawy.

Czytaj więcej: Owocowe szaszłyki

Wyjście do parku im. Adama Mickiewicza w Sieradzu ze względu na poniedziałkowe warunki pogodowe zostało przełożone na piątek 04.10.2019. 

Dnia 20.09.2019 grupa "Pszczółki" wraz z wychowacą Pauliną Włodarczyk wzięła udział w akcji sprzątania świata. Dzieci przy użyciu jednorazowych rękawiczek sprzątały teren wokół przedszkola. Celem akcji było:
Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw grożących życiu ludzi spowodowanych zanieczyszczeniem i dewastacją najbliżeszgo środowiska przyrodniczego. 
Zwrócenie uwagi dzieci na problem ochrony środowiska przez używanie wielorazowych opakowań (materiałowe siatki na zakupy, butelki wielorazowego użytku itp.).
Poinformowanie dzieci o ogólnoświatowym Dniu śprzątania Świata i znaczeniu tej akcji dla życia na Ziemi.
Tworzenie atmosfery zadowolenia i radości z dobrze wykonanego zadania.
Kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska.
Oznakowane worki foliowe, rękawice zostały sfinansowane przez Urząd Miasta Sieradza. Bardzo dziękujemy Pani kierownik referatu WIK-O Urszuli Pająk za zorganizowanie rękawiczek i worków, a także nadzór nad wykonywanym zadaniem. 

Czytaj więcej: Akcja Sprzątanie świata

Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych to jeden z celów podstawy programowej. Dziecko powinno wiedzieć jak zachować się w sytaucji zagrożenia, pożaru i do kogo ma się zwrócić o pomoc. Aby zrealizować te cele, dnia 18.09.2019 grupa "Pszczółki" wraz z wychowawcą Pauliną Włodarczyk udała się na wycieczkę dydaktyczną do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu. 
Celem wycieczki było poznanie pracy strażaków, uświadomienie dzieciom znaczenia i charakteru pracy strażaków, zapoznanie się z wyposażeniem wozów oraz kształtowanie właściwych zachowań w miejscach publicznych.
Dzieci mogły z bliska przyjrzeć się tak ciężkiej pracy, miały możliwość zobaczyć i dotknąć niemal każdej rzeczy. Na koniec wysłuchały opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz o akcjach ratowniczo-gaśniczych, które odbywały się dawniej i które trwają teraz. Wielką atrakcją dla dzieci była możliwośćprzymierzania kasków strażackich, wejście do wozu strażackiego oraz wspólne wykonanie zdjęć. 
Bardzo dziękujemy mamie Oliwki za pomoc w zorganizowaniu tak ciekawej wycieczki.

Czytaj więcej: Z wizytą u strażaków

Dnia 17.09.2019 grupa "Pszczółki" wraz z wychowawcą Pauliną Włodarczyk wybrała się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Celem wycieczki było: kształtowanie i rozwijanie u dzieci zainteresowań czytelniczych; kształtowanie poczucia szacunku dla książek; wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki; poznanie pracy bibliotekarza; wzbogacenie słownictwa dzieci dotyczącego tematu: Biblioteka. Na wstępie pracownik biblioteki opowiedział dzieciom,  jak należy się w niej zachować, następnie zadał dzieciom kilka pytań dotyczących tego, czym jest biblioteka i jak należy się w niej zachować? Następnie dzieci wysłuchały dwóch opowiadań o Grufallo i Misiu Tulisiu, czytanych przez panią bibliotekarkę. Na zakończenie Pani bibliotekarka opowiedziała przedszkolakom o swojej pracy, pokazała dzieciom kartę czytelnika oraz wyjaśniła, do czego ona służy. Oprowadziła dzieci między regałami i wskazała, gdzie znajdują się książki dla dzieci młodszych, starszych, encyklopedie, słowniki, a także przeprowadziła przedszkolaki sekretnym wejściem do biblioteki dla dorosłych czytelników i krótko nas po niej oprowadziła. Zaproponowała wzięcie udziału w akcji czytelniczej "Mała książka wielki człowiek" i zachęciła dzieci, by zapisały się z rodzicami do biblioteki. Każde dziecko otrzymało kartę biblioteczną i książeczkę.

Czytaj więcej: W bibliotece

Dnia 4 września (środa) o godz. 16:00 odbędzie się zebranie organizacyjne.
Przewidywany czas spotkania to ok.1,5 godz.
Przebieg spotkania:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Kierunki pracy przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.
3. Wybór trójek grupowych.
4. Podjęcie stosownych uchwał.