Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 proszę o wkładanie wniosków do skrzynki na korespondencję umieszczoną przy domofonach wraz z obowiązującą dokumentacją (w kopercie lub w „koszulce”). Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem, w razie pytań proszę o kontakt pod  nr tel. 43 677 72 42.

 

Wszelkie niezbędne informacje związane z zasadami rekrutacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.przedszkolenr4.pl w zakładce Rekrutacja wraz z linkiem do rejestracji https://sieradz.eu/rekrutacja-20212022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

·      W dniach 11.IV.2017 r. – 21.IV.2017r. – Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu i ich rejestracja.
 

·      Do 21.IV.2017 r. – Kontrola i weryfikacja złożonych dokumentów.
 

·      26.IV.2017 r. (godz.12.00) – Publikacja wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji                      w „placówce pierwszego wyboru”.
 

·      W dniach 27.IV.2017r. – 08.V.2017 r. – Potwierdzenie woli rodziców przyjęcia do placówki dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Niedokonanie potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca  w placówce.
 

·      11.V. 2017 r. (godz. 12.00) – Ogłoszenie list przyjętych dzieci.
 

·      W dniach 01.VI.2017r. – 14.VI.2017r. – Podpisywanie umów.
 

·      03.VIII.2017r. Publikacja ofert poszczególnych placówek przedszkolnych.