W dniu 15.09.2015r. (wtorek) dzieci z grupy "Słoneczka" miały możliwość zwiedzić Stację Przeładunku Odpadów Komunalnych (SPO) w Sieradzu mieszczącej się przy ul. Dzigorzewskiej 4. Przedszkolaki miały okazję uczestniczyć w ciekawej prelekcji na temat ekologicznego wykorzystania odpadów oraz ich segregacji. Dzieci dowiedziały się m.in. jak funkcjonuje stacja przeładunkowa, co się dzieje z odpadami po tym, gdy opuszczą nasze domy, a także dlaczego warto segregować śmieci i jak je można wykorzystać.