Wytyczne  do  organizacji pracy
Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole"
w Sieradzu

od dnia 01.09.2020r. z uwagi na zastosowany reżim sanitarny

  Szanowni Rodzice

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 • Do przedszkola mogą być przyprowadzane tylko  dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Bez względu na przyczynę objawów choroby tj. katar, kaszel, podwyższona temperatura, objawy grypy żołądkowej dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
 • Dziecko ze stanem podgorączkowym  lub temperaturą będzie odsyłane do domu.
 • Rodzic wchodzi tylko i wyłącznie do szatni.
 • Odbieranie i wydawanie dzieci z grup odbywa się przez wyznaczonego pracownika w godzinach:  6:30 do 8:30
                   14:30 do 16:30
 • Wcześniejszy odbiór dziecka jest możliwy po telefonicznym kontakcie z nauczycielem.
 • Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko zachowują następujące  zasady na terenie placówki:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
 • Przestrzeganie dystansu społecznego - odległość 1,5 m.
 • Używanie indywidualnej osłony nosa i ust.
 • Korzystanie z płynu  do dezynfekcji rąk umieszczonym w pierwszym ciągu komunikacyjnym.
 • Każdego dnia podczas pobytu w przedszkolu  dziecko będzie miało mierzoną temperaturę.
 • Z sal przedszkolnych zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować
 • Sale będą regularnie wietrzone zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEN.
 • Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki. W miarę warunków pogodowych zajęcia i zabawy  będą odbywały na powietrzu.
 • W placówce wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować dziecko lub pracownika w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

RODZICU

 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Zapewnij możliwość dostępu do szybkiego kontaktu telefonicznego.
 • Zawsze odbieraj telefon z przedszkola, jeżeli nie możesz, oddzwoń.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
 • Wszystkie sprawy które nie wymagają bezpośredniego kontaktu załatwiamy telefonicznie – 43 677-72-42, przez platformę iPrzedszkole, pocztę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,.
 • W przypadku koniczności osobistego kontaktu z nauczycielem lub pracownikiem przedszkola spotkanie może się odbyć z zastosowaniem zalecanego reżimu sanitarnego.

 

                  Katarzyna Fontowicz

Dyrektor Przedszkola nr 4 ” Słoneczne przedszkole”