Drodzy Rodzice!

W związku z otwarciem przedszkola od dnia 18.05.2020 i obowiązującą w kraju sytuacją epidemiologiczną, w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu, wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa.( Do zapoznania się na stronie przedszkola)
Reżim sanitarny obowiązujący w placówce, został oparty o wytyczne GIS i Ministra Zdrowia.

Z zajęć opiekuńczo – wychowawczych będą mogły skorzystać tylko dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. ( Dzieci zgłoszone przez rodziców na iprzedszkole). Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nie chcemy pozostawiać dzieci, które nie powróciły do przedszkola. W dalszym ciągu pragniemy wspierać dzieci, które pozostają w domu i tak jak do tej pory za pomocą platformy iPrzedszkole dawać im możliwość korzystania z propozycji zabaw i zajęć przesyłanych rodzicom przez nauczycieli. Propozycje aktywności wspierające rozwój zdolności, umiejętności i kompetencji dzieci wynikają z tygodniowych planów pracy. Decyzją Rady Pedagogicznej, którą podjęłyśmy w dniu 14 maja 2020 na radzie jest utrzymanie tej formy do końca roku szkolnego.

BARDZO  WAŻNA  ZASADA

Zgłaszanie dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych będzie się odbywało w dwóch okresach po uprzednim zgłoszeniu dyrektorowi.
I  od 18 do 30 maja
II od 1 do 30 .06.2020 r.  poprzez:

Stronę iprzedszkole oraz kontakt telefoniczny pod numerem 43 67 77 242
z dwudniowym  wyprzedzeniem,
celem ustalenia godziny przybycia i odbioru dziecka z przedszkola.
Przestrzeganie tej zasady pozwoli nam uniknąć gromadzenia się wielu osób w tym samym czasie.

                                                                   Z poważaniem
                                         
Dyr. Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole”
                                                              
Katarzyna Fontowicz