Wytyczne dla Przedszkola nr 4

„Słoneczne przedszkole” w Sieradzu

Od 18 maja br. otwieramy przedszkole, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 W pierwszej kolejności z przedszkola skorzystają te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 Pierwszeństwo mają dzieci
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  zwalczaniem COVID-19.

Zasady organizacji pracy placówki

Od 18 maja br. rozpoczynają się zajęcia opiekuńcze dla dzieci.
 
Dzieci będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 Godziny otwarcia placówki od 6:30 do 16:30
Rodzic z dzieckiem pozostaje w pierwszym ciągu komunikacyjnym.
Odbieranie i wydawanie dzieci odbywa się przez wyznaczonego pracownika.
Od 6:30 do 8:30  - odbieranie dzieci przez pracownika od rodzica.
Od 14:00 do 16:30odbieranie dzieci z przedszkola przez rodzica, możliwy wcześniejszy odbiór po telefonicznym kontakcie z nauczycielem.
Wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie (nr do przedszkola 43 677 7242 ) oraz  przez platformę Przedszkole, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 W pierwszym ciągu komunikacyjnym jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Rodzice są zobligowani do korzystania z niego.
 W związku z unikaniem rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi do grup przypisani są stali nauczyciele.
 W placówce wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 Z sal przedszkolnych zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować np. pluszowe, gumowe zabawki, dywany, książki, puzzle, gry dydaktyczne itp.
 Sale będą regularnie wietrzone.
 Wyjścia na plac zabaw będą rotacyjne z możliwością skorzystania z wyznaczone sprzętu. Nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki.
 Przedszkole
organizuje bezpieczne spożywanie posiłków.
Odbywać się będzie czyszczenie blatów, stołów oraz krzeseł po każdym posiłku.
 Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

Rodzicu,

Podczas kontaktu z pracownikiem placówki obowiązkowo używaj indywidualną osłonę nosa i ust oraz rękawiczki.
 
Przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola pamiętaj o obowiązku zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 
Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 Bez względu na przyczynę objawów choroby tj. katar, kaszel, podwyższona temperatura, objawy grypo żołądkowej dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
 Każdego dnia dziecko ma mierzoną temperaturę przed wejściem i podczas pobytu w przedszkolu  przez pracownika.
Dziecko z temp. powyżej 37 stopni Celsjusza będzie odsyłane do domu.
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 Zapewnij możliwość dostępu do szybkiego kontaktu. 

WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA