Drodzy Rodzice proszę o zapoznanie się z komunikatem Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 05.06.2020 dotyczącym funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Komunikat znajduje się na stronie https://sieradz.eu/komunikat-dotyczacy-funkcjonowania-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych