W ramach projektu ekologicznego "Dzieciom jest wesoło, gdy czyste powietrze w koło" finansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi nasze przedszkole bierze udział w akcji charytatywnej.

Mateusz Przybylak to 10-letni chłopiec, który jest chory na dziecięce porażenie mózgowe. Cała społeczność przedszkolna prowadzi zbiórkę nakrętek dla Mateusza. Środki uzyskane ze sprzedaży zebranych nakrętek rodzina przeznaczy na turnusy rehabilitacyjne.