KOCHANE PRZEDSZKOLAKI !!!
Z okazji Dnia Dziecka wszyscy pracownicy "Słonecznego przedszkola" życzą Wam, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach, każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń. Życzymy Wam, byście na swojej drodze spotykały cudownych przyjaciół.
Niech spełniają się Wasze marzenia!!! 


 

 

 

28 kwietnia 2020r. w naszym przedszkolu został ogłoszony konkurs recytatorski „Razem z przyrodą” dla dzieci 5-6 letnich z sieradzkich przedszkoli. Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji projektu ekologicznego „Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło”.
Zgłoszenie udziału w konkursie trzeba było wysłać drogą telefoniczną (najlepiej SMS). Z powodu zaistniałej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa (COVID- 19) a co za tym idzie z nauczaniem zdalnym rodzice dzieci biorących udział w konkursie mieli przesłać film z nagraniem drogą e- mail do koordynatorek konkursu: Pauliny Włodarczyk, Jagody Janiak. Do udziału w konkursie zostały zaproszone dzieci z 12 sieradzkich przedszkoli- po jednym reprezentancie z każdego przedszkola.
Celem konkursu było szerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego szczególnie jakości i czystości powietrza.
Ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego „Razem z przyrodą”:

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice!

W związku z otwarciem przedszkola od dnia 18.05.2020 i obowiązującą w kraju sytuacją epidemiologiczną, w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu, wprowadzone zostały procedury bezpieczeństwa.( Do zapoznania się na stronie przedszkola)
Reżim sanitarny obowiązujący w placówce, został oparty o wytyczne GIS i Ministra Zdrowia.

Z zajęć opiekuńczo – wychowawczych będą mogły skorzystać tylko dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. ( Dzieci zgłoszone przez rodziców na iprzedszkole). Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nie chcemy pozostawiać dzieci, które nie powróciły do przedszkola. W dalszym ciągu pragniemy wspierać dzieci, które pozostają w domu i tak jak do tej pory za pomocą platformy iPrzedszkole dawać im możliwość korzystania z propozycji zabaw i zajęć przesyłanych rodzicom przez nauczycieli. Propozycje aktywności wspierające rozwój zdolności, umiejętności i kompetencji dzieci wynikają z tygodniowych planów pracy. Decyzją Rady Pedagogicznej, którą podjęłyśmy w dniu 14 maja 2020 na radzie jest utrzymanie tej formy do końca roku szkolnego.

BARDZO  WAŻNA  ZASADA

Zgłaszanie dziecka do udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych będzie się odbywało w dwóch okresach po uprzednim zgłoszeniu dyrektorowi.
I  od 18 do 30 maja
II od 1 do 30 .06.2020 r.  poprzez:

Stronę iprzedszkole oraz kontakt telefoniczny pod numerem 43 67 77 242
z dwudniowym  wyprzedzeniem,
celem ustalenia godziny przybycia i odbioru dziecka z przedszkola.
Przestrzeganie tej zasady pozwoli nam uniknąć gromadzenia się wielu osób w tym samym czasie.

                                                                   Z poważaniem
                                         
Dyr. Przedszkola nr 4 „Słoneczne przedszkole”
                                                              
Katarzyna Fontowicz

PRZEDSZKOLE NR 4 ”SŁONECZNE PRZEDSZKOLE”

W SIERADZU

98-200 SIERADZ

   P-03/2020                

                        Procedura

postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia
u dziecka choroby zakaźnej w Przedszkolu 4

“Słoneczne przedszkole ”
w Sieradzu

Data wykonania: 05.05.2020r

 

Data zatwierdzenia: 06.05.2020r

 

Stron: 4

NUMER: P-03/2020

Czytaj więcej...

 

Wytyczne dla Przedszkola nr 4

„Słoneczne przedszkole” w Sieradzu

Od 18 maja br. otwieramy przedszkole, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 W pierwszej kolejności z przedszkola skorzystają te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 Pierwszeństwo mają dzieci
pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  zwalczaniem COVID-19.

Zasady organizacji pracy placówki

Od 18 maja br. rozpoczynają się zajęcia opiekuńcze dla dzieci.
 
Dzieci będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 Godziny otwarcia placówki od 6:30 do 16:30
Rodzic z dzieckiem pozostaje w pierwszym ciągu komunikacyjnym.
Odbieranie i wydawanie dzieci odbywa się przez wyznaczonego pracownika.
Od 6:30 do 8:30  - odbieranie dzieci przez pracownika od rodzica.
Od 14:00 do 16:30odbieranie dzieci z przedszkola przez rodzica, możliwy wcześniejszy odbiór po telefonicznym kontakcie z nauczycielem.
Wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie (nr do przedszkola 43 677 7242 ) oraz  przez platformę Przedszkole, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 W pierwszym ciągu komunikacyjnym jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Rodzice są zobligowani do korzystania z niego.
 W związku z unikaniem rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi do grup przypisani są stali nauczyciele.
 W placówce wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 Z sal przedszkolnych zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować np. pluszowe, gumowe zabawki, dywany, książki, puzzle, gry dydaktyczne itp.
 Sale będą regularnie wietrzone.
 Wyjścia na plac zabaw będą rotacyjne z możliwością skorzystania z wyznaczone sprzętu. Nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki.
 Przedszkole
organizuje bezpieczne spożywanie posiłków.
Odbywać się będzie czyszczenie blatów, stołów oraz krzeseł po każdym posiłku.
 Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

Rodzicu,

Podczas kontaktu z pracownikiem placówki obowiązkowo używaj indywidualną osłonę nosa i ust oraz rękawiczki.
 
Przyprowadzając i odbierając dziecko z przedszkola pamiętaj o obowiązku zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 
Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 Bez względu na przyczynę objawów choroby tj. katar, kaszel, podwyższona temperatura, objawy grypo żołądkowej dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
 Każdego dnia dziecko ma mierzoną temperaturę przed wejściem i podczas pobytu w przedszkolu  przez pracownika.
Dziecko z temp. powyżej 37 stopni Celsjusza będzie odsyłane do domu.
 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 Zapewnij możliwość dostępu do szybkiego kontaktu. 

WYTYCZNE OBOWIĄZUJĄ DO ODWOŁANIA

Drodzy Rodzice proszę o zapoznanie się z komunikatem Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 05.06.2020 dotyczącym funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sieradz wydanym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oswiaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Komunikat znajduje się na stronie https://sieradz.eu/komunikat-dotyczacy-funkcjonowania-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych

15.04.2020 r. został ogłoszony konkurs plastyczny na terenie naszego przedszkola dla wszystkich grup wiekowych. Prace należało wykonać w formacie A4, dowolną techniką, samodzielnie!!!. Następnie dostarczyć je w formie zdjęcia na Platformie Vulcan- i-przedszkole w komunikatorze do 24.04.2020r. Myślą przewodnią pracy było drzewo, jako najbardziej znaczący producent tlenu na Ziemi oraz szerzenie wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, szczególnie na znaczenie drzewa, które pozytywnie oddziałuje na skład powietrza, a tym samym na nasze zdrowie. W związku z przedłużonym terminem wpływania prac konkursowych, ostateczny termin ogłoszenia wyników został wyznaczony po majówce 04.05.2020 r. na stronie głównej przedszkola oraz na grupie Facebook "Eko dzieciaki- wesołe przedszkolaki".
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Małemu sercu bliska ochrona środowiska”: Przy wyborze 1,2,3 miejsca jury brało pod uwagę: samodzielne wykonanie pracy dziecka oraz zgodność z tematyką. Niemniej jednak wszystkie prace są przepiękne i ciężko było wśród nich wyłonić te 3 pierwsze miejsca.
I. miejsce- Zofia M.- gr 5
II. miejsce- Adam B.- gr 2
III. miejsce- Gabriela N.- gr 1
Wyróżnienia zdobyli:

Czytaj więcej...